Jak prawidłowo przechowywać farby i lakiery – poradnik

Opublikowano Sty 7 2018 Autor: Michał
jak przechowywać farby

Czy magazynowanie farb, lakierów i innych tego typu produktów może być magazynowane z papierem, kartonami i innymi elementami wykonanymi z papieru? Tak naprawdę nie ma na to żadnego przepisu, który regulowałby sposób przechowywania produktów tego typu. Warto jednak mieć na uwadze kwestie bezpieczeństwa oraz ewentualnych strat w przypadku rozszczelnienia się puszki z farbą lub z rozpuszczalnikiem. W jaki sposób należy przechowywać farby, aby nie stanowiły zagrożenia dla człowieka ani obszaru w okolicy?

Co mówią przepisy prawne?

Tak naprawdę nie ma żadnego przepisu, który zabraniałby przechowywania farb i rozpuszczalników w pomieszczeniach, w których znajdują się na przykład papierowe rzeczy. Na uwadze warto mieć jednak przepisy BHP, które obowiązują w każdym przedsiębiorstwie i należy się do nich bezwzględnie stosować. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi każdy przedsiębiorca powinien nie tylko poinformować swoich pracowników o ewentualnych niebezpieczeństwach, ale również powinien zapewnić im bezwzględne bezpieczeństwo, które umożliwi prawidłowe i bezpieczne wykonywanie pracy. Dodatkowo wszelkie niezbadane w przedsiębiorstwie substancje powinny być odseparowane od miejsca pracy i przechowywane w warunkach laboratoryjnych. Materiały niebezpieczne powinny również być przechowywane w miejscach przeznaczonych do ich przechowywania. 

O czym należy pamiętać, przechowując ciekły materiał o niebezpiecznych właściwościach?

Przede wszystkim konieczne jest stosowanie odpowiednich zabezpieczeń, które ochronią podłogę i osoby w pobliżu przed wylaniem cieczy. Takie zbiorniki warto przechowywać w miejscach takich jak koryta, wanny, czy wiadra. Zbiorniki rezerwowe mogą okazać się zbawienne w przypadku rozlania się cieczy. Dodatkowo konieczne jest zakupienie specjalnego miernika, który dokładnie wymierzy ilość cieczy w danym zbiorniku. Dzięki temu dowiemy się, czy nie nastąpiło rozszczelnienie się zbiornika. Warto pamiętać również o tym, aby osoby niepowołane nie znajdowały się w pobliżu przechowywanych przedmiotów. Zbiorniki, w których znajduje się gorąca ciecz, mogą zostać umieszczone nad głowami wyłącznie w przypadku  kiedy wymagają tego warunki technologiczne. W takim przypadku konieczne jest zapewnienie dodatkowego zabezpieczenia, które ochroni pracowników przed ewentualnych rozlaniem się cieszy. Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom to jeden z najważniejszych punktów, o których trzeba pamiętać. W przeciwnym wypadku przedsiębiorstwo oraz jego właściciel mogą zostać obarczeni sankcjami prawnymi.  Więcej informacji znajdziecie w poradniku: https://www.sniezka.pl/porady-techniczne/jak-bezpiecznie-przechowywac-farby-i-lakiery

Leave A Response

Loading Facebook Comments ...